• Köszöntjük a Krisztus Szeretet Egyház honlapján!

  Jim Sanders

  Legutóbbi kijelentések a Mennyből
  — próféciák és a nyelvek magyarázata —

  Budapest, 2014.11.30., istentisztelet
  Ezt mondja az Úr: „Azokat, akik azt választották, hogy engem követnek, nem csupán emberek halászaivá teszem, hanem megáldom őket, gyarapodóvá teszem őket, mindenben, amire csak a kezüket teszik. Felemelem őket, hogy életük minden napján nagyszerű egészségben járhassanak. Úgy lesznek ismertek, hogy ők azok a gyarapodók, a kedveltek, a boldogok, a dicsőségesek, a felkentek. Ők azok, akik azt választották, hogy Jézust követik.” Dicsőség legyen az Úrnak! Halleluja!

  Meghívó az internetes imakörökre

  Részletek »
  Budapest, 2014.09.28., istentisztelet

  Az idők változnak – mondja az Úr. Gyorsan változnak, ahogy az Ige megprófétálta. Mindezek bevetésre kerülnek: az Úr angyalai, a prófécia, Isten Igéje – ezekben az utolsó napokban. És mi megragadjuk ezeket, és más dolgokat, nagyobb dolgokat teszünk az Úrnak, minden téren, egy megnövekedett, friss kenettel, nagyobb bölcsességgel, megértéssel, az Úr ismeretével. És sikeresek leszünk és gyarapodóak, mindenben, amire csak a kezünket tesszük. Ámen.


  Budapest, 2014.05.04., istentisztelet

  Az Úr mutatja, hogy eljött az idő, hogy megtaláld a terveit, az akaratát, a helyedet. Legyél boldog abban, ahova az Úr helyezett, és ne vesd meg a kicsiny kezdetet. Nagyobb dolgok lesznek utána. Semmi más ne foglalkoztasson, mint az, hogy az Úr használja a hitedet. Engedd meg Neki, higgyél Benne.

  Ahol most vagy, ott fejleszd föl a hitedet! Fűzzétek egybe a hiteteket, és együtt áradjatok, mint egy test, hogy a nagyobb cselekedeteket el tudjuk végezni. Egy testként, a szellemi kapcsok és kötelek által, az atyafiak és testvérek által.

  A gyülekezetek és evangélisták mind együtt áradjanak a szellemben. Mert az egész a szellemben kell, hogy áradjon! Az Urat kell, hogy felmagasztalja, így az Úr még hatalmasabb cselekedeteket tud elvégezni. És Isten akkor megnyilvánul így a földön, nem egy emberen keresztül, hanem az Ő népén keresztül, akik szeretetben járnak egymással. És innen fogják megismerni, hogy megnyilvánul az a szeretet, hogy (mi) megmutatjuk ezt a szeretetet. Úgy, ahogy Jézus szeretett minket, azzal a szeretettel.

  Pontosan úgy szeret, amint vagy, amilyen vagy. Maradj a helyeden! Végezd el a munkádat! Gyakorold a hitedet! Erre vagyunk elhívottak mindannyian, hogy a hitünket gyakoroljuk. Legyünk bizonyságai az Úrnak. Legyünk békességben, legyünk örömben az utolsó napokban, és dicsérjük az Urat ezekért. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.

  Ő egy igaz Isten, és ha eljön az ideje, akkor Ő tudja, hogy hol élsz. Mindent tud rólad. Tudja pontosan a részleteket, és gondot visel rólad. Ezért figyelmezz Jézusra és hidd, hogy Ő meg tudja tenni. És hidd, hogy fordulópontok jönnek az életedben, nemcsak a te életedben, hanem mások életében is. Azért tudjuk megváltoztatni ezeket, mert az Isten Igéje nálunk van és Ő cselekszi meg. Az Ő kegyelme elegendő hozzá.

  És ahogy mi kilépünk, úgy növeszti a kegyelmét fölöttünk. Megnöveszti és így növekszünk kegyelemről kegyelemre. Ezért többé ne ítéld meg magad, ne kárhoztasd magad, legyél boldog. Halleluja! Legyél boldog, és áldott legyen az Úr neve az életedben!


  Budapest, 2014.01.05., istentisztelet
  Tudod-e mit mond a Szellem, az Atyának a szíve? Hogy Ő szeret téged, feltételek nélkül! Nem azért, mert bármi jót tettél volna, nem azért, mert rosszakat tettél volna. Nem keres rá okot, hogy szeressen téged. Feltételek nélkül szeret téged! Mindegy mi volt a múltadban, mi van a jelenben, vagy a jövőben, hogy hogyan öltözködsz, hogy mennyit tanultál, honnan jöttél. Feltétel nélküli szeretet ez, és mi is feltétel nélkül szeretünk, üdvözlünk téged az Úr jelenlétében. Nem keresünk okot rá, hogy miért is szeressünk, hogy miért barátkozzunk veled. Mert az Atya elfogad, éppúgy, ahogy vagy.

  Azért jöttél, hogy befogadd Jézust, pont úgy, ahogy vagy, nem cselekedetekből. Az Úr jelenlétébe jöttél, úgy, ahogy vagy. Mindegy, hogy mennyit olvastad a Bibliát, mindegy, hogy mennyit tanultál, mit tettél, vagy mit nem tettél, a mennyei Atya feltétel nélkül szeret téged, és Jézus tette ezt érted. A szent vér megtisztított a múltadtól, a jelen és a jövő bűneitől. Mindezt az Atya szívén lévő feltétel nélküli szeretet teszi.

  És ma, ahogy beszélünk egymással, s ahogy köszöntjük egymást, azt kell mondanunk egymásnak, hogy elfogadlak téged. Azért jöttél, hogy az Urat imádd. Pontosan úgy elfogadlak, amint vagy, nem keresek okot és érvet, hogy kedveljelek, hogy szeresselek, úgy szeretlek, amint vagy. Köszönjük Úr Jézus. Ámen.


  Budapest, 2013.12.15., istentisztelet

  Nagyon sok üzenet van, és nagyon sok Ige jön elő. Azt mondja az Úr azonban, hogy nincs ennél fontosabb üzenet. Van egy megértés, amely minden megértés felett való, a szellemi megértés: ebből kell meríteni mélységében, és így fogsz felkelni az Úr jobbja által. Az Úr jobbja fel fog emelni, és rettenetesre fog téged tanítani; és a hatalmadat fogod gyakorolni az ellenség minden ereje felett az életedben, és mások életében, nemzetek és városok életében.

  Egy új ébredés, egy új szellemi ébredés jön az életedben arra, hogy ki is vagy te Krisztusban; rá fogsz ébredni arra, mi az kenet, ami az életeden van, mik azok a dolgok, amelyeket el kell végezned, és mi a te helyed a krisztusi Testben. És ha megtalálod a helyedet, és belépsz arra a helyre, akkor oda kell szánnod magad nap mint nap, minden nap, hogy használni fogod ott azon a helyen azt a hatalmat és azt a kegyelmet, ami neked adatott. Köszönjük, Úr Jézus! Ebbe az irányba lépünk most mindannyian Hallelúja!

  Ez egy új nap. Egy új napnak a hajnalán vagyunk, a sötétség ereje visszaszorult. Hamis béke van a láthatáron, hamis békeszövetségek, de aztán Istennek igaz békessége is előjön az életedben. Az a békesség, amit te hozol elő az életeden keresztül a szomszédjaidnak, a családnak, előjön, ahogy gyakorlod ezt a hatalmat és előremész az életedben.

  Változást fogsz látni, rend jön elő körülötted. Úgy fordulnak majd a dolgok, és úgy működnek majd, ahogy azoknak lenniük kell, ahogy megálmodtad, vagy, ahogy kívántad azt, úgy lesznek a dolgok. Ezért örvendezz az Úrban, örvendezz mindenkor hálaadásokban. Minden napon, egész nap dicsérd a Nevet!

  Mondja mindenki: Elfogadom ezt! Hallelúja! Nagyon sok prófécia van a levegőben, meg fogja törni ez a szellemi erő az ellenség minden erejét. A te hited szerint lesz neked. Dicsőség Istennek. Ámen!


  Budapest, 2013.10.27., központi istentiszteleten elhangzott biztatás az Úrtól
  Eljön az az idő, azt mondja a Szellem, hogy a szívedben az Úr akaratát kell keresned. Keresd az Urat! Csendesedjetek el, el kell csendesednetek. Várakozz az Úrra, amennyi időt csak szükséges, és hadd szóljon a Szellem. Mit mond a Szellem neked? Mit mutat neked a Szellem? Egy biztos, a Mindenható Isten mondja: „Ha közeledsz Énhozzám, akkor Én is közeledni fogok tehozzád.”

  Neked közel kell lenned Őhozzá. Időt kell töltened Vele. A számítógépet le kell zárni. Ki kell kapcsolni a telefonokat, a mobilokat. Nem sokáig, de egy időre. Mert túl aktívak vagyunk az elménkben, és elvesztettük a békességünket. Vissza kell jönnünk és időt kell töltenünk abban a csendes­ségben, az Úrral való csendességben. Kapcsoljuk ki a rádiót, TV-t és figyelmezzünk. És Ő fog szólni. Ő meg fogja mutatni. Ő vezetni fog. És Ő vár rád. Terád vár!

  A Szellem mozdul most. Hisszük azt, hogy képes vagy egy új, gyarapodó életet élni. Egy magasabb helyen képes az Úr használni, nagyobb mértékekben. És az életed nagy példává válhat mások számára, ahogy az Ő akaratában, az Ő helyén vagy és beilleszkedsz az Ő terveibe. Istennek meg­van­nak a stratégiái.  Megvan a stratégiája, ami kitörést, áttörést ad neked bármilyen helyzetben, bármilyen területen. Szerezd meg Istennek ezeket a stratégiáit, és cselekedd meg azokat, kövesd azokat. Egy dolog biztos, legyél benne biztos, hogy az Isten, hogy az Ő hangját hallod. Mert te meghallod a jó Pásztor hangját és az idegen hangját nem követed. Nem lesznek katasztrófák, nem lesznek kudarcok az életedben, mert a Szellemet fogod követni, és te ismered az Ő hangját, az idegen hangját nem követed.

  Budapest, 2013. 09. 08., istentisztelet
  A Szellem azt mondja, hogy változások jönnek, hatalmas dolgok jönnek elő a Szellem dolgaiban. Üdvösségek születnek, és sokan az Úrhoz fognak fordulni. Sokan fognak visszajönni, akik egykor elmentek; elhagyják a világot és visszajönnek az Úrban a helyükre. Hatalmas örvendezések lesznek, nagy szeretet lesz jelen. A gonosz kötelékei megtörnek, a kárhoztatás és a bűntudat eltávozik. Az Úr jelenléte fog leszállni ránk úgy, mint eddig soha, szabadságban. Olyan szabadságban, amelyben minden probléma megszűnik, minden betegség eltávozik és örvendezéssel fogtok visszatérni. Az Úrnak fogtok adni minden dicsőséget. Áldjuk Őt!


  Budapest, 2013. 08. 20., pásztorkonferencia

  Új nap van, a dolgok változnak. Új nap, hogy a szükségek betöltessenek. Új nap, hogy növekedj. Új nap, hogy Isten felkentje legyél egy új úton. Új látások, új kijelentések, új munkák, új tervek; egy új nap ez. Felejtsd el a múltat, előre nézz, előre nézz! Lássál Isten szemével. Lássad Isten szemén keresztül a nagyobb házat, az Úrnak ezt a megnövekvő házát. Szélesítsd ki a sátraidat, szélesítsd ki a látásodat. Többet vegyél az Úr munkáiból, többet és többet. Lássad magad, hogy olyan dolgokat teszel, amiket még soha nem tettél, nem láttál, és céltudatosan tedd meg azokat. Meg tudod tenni, de először látnod kell. Lássad azt! Kérd az Urat, hogy adja meg ezt a látást, adja meg a látást: Uram mutasd meg nekem! Az Ő akarata az életedre, hogy növekedjél. Ő megadja ezt a látást a növekedésre, hogy a kenetben és a képességeidben növekedhess. Hallelúja! S Ő fogja fölmagasztalni a Nevét, fel fog emelni téged, fel fog magasztalni téged új szintekre, új helyekre. Látnod kell ezt az új látást, ezt az új helyet. Lásd magad, hogy egyre nagyobb és nagyobb, és nagyobb ház áll az Úr szolgálatára. Ámen!


  2013. május 20. – pásztorkonferencia, Budapest
  Köszönjük Uram ezt a friss kenetet a jelenlévőkre! Egy új kenet ez, mely azzal a kijelentéssel érkezik most hozzánk, hogy hogyan kell kilépni hitben: akár az üzletben, vállalkozásban, vagy a szolgálatban, gyülekezeti élet dolgaiban, vagy akár az élet bármely más területén.

  Egy megújulássalegy világossággal, egy fényességgel, egy friss kenetbenegy közelebbi kapcsolatot hoz ez az Úrral, egy új elkötelezést a szívekben.

  És azt is mondom nektek, hogy az Úrnak újra oda kell szánni az életeteket, egy teljesen friss odaszánással, egy új célkitűzéssel, egy új buzgósággal, és új kívánsággal: „Uram itt vagyok, használj engem!”

  Ezt szeretné az Úr véghezvinni most. Egy nagyobb helyet szán nekünk és Ő terjeszti ki a sátorainkat, Ő adja nekünk ezt a szélesebb látást, és Ő be is fogja tölteni azt. Ha nincs mennyei látás…., vagyis látás nélkül, álmok nélkül, célkitűzések nélkül elvész a nép. (Péld. 29,18)

  Tűzd ki hát célul, hogy szeretnél magasabbra jutni, és nagyobb örömben lenni, s abban örvendezni. A Szent Szellem fogja megmutatni, hogy mi az, amiben Isten használni szeretne téged, amiben azt szeretné, hogy előremenj;és abban előre fog nyomni, előre fog mozdítani téged.

  Kérd meg Istentől ezt a látást, kérd Tőle ezt a kijelentést. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány, kijelentés és ismeret nélkül való – mondja az Ige a Hóseás 4,6-os igeversben. Örvendezni fogsz ebben, ahogy ebben a friss kenetben mozdulsz, és boldog leszel benne. És a dolgok egyre jobban és jobban mennek majd, Jézus nevében!

  Budapest, 2012. 12. 29., imakonferencia

  Helyreállítom az egész valódat, oszloppá teszlek téged, és onnan többé ki nem mozdít senki. Én Szent vagyok, téged is szentté tettelek; és erőről-erőre fogsz jutni. Nézed a gonoszt, és nincs („Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. ” Zsolt. 37,10). A pokol kapui, sem semmilyen ereje a sátánnak nem vehet erőt az imádságaidon, üdvösségeden. Teljesen helyreállítom a Krisztus Testét! Az üdvösséget hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicséretet. Gyönyörködöm benned, én drága gyermekem, mikor teljesen hiszed Igémet, hiszel, és bízol bennem, és időt töltesz velem. Hallelúja!


  2012. április 15. – imakonferencia, Budapest
  Ajtók, lehetőségek a terjeszkedésre, hogy Isten királyságának azokat a nagyobb cselekedeteit megcselekedhessük, véghezvihessük ezekben az utolsó napokban. Ezek a nagyobb cselekedetek most előjönnek. Mindig az első lépéssel kell kezdeni. Ezért ne lankadjanak a kezeid, hanem szorgalmas légy nap mint nap. Az én Szellemem által végezd ezt – ezt mondja az Úr. Az első lépés mindig egy kicsiny lépés, de azért számít mégis nagy lépésnek, mert előre léptél. Lehet, hogy néha érzed a szorítást, de az csak pillanatnyi. Ilyenkor arra van szükség, hogy vegyünk egy nagy levegőt, egy nagy lendületet, és az Úrnak a hatalmasabb dolgaiba belelépjünk! Mert azok, akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, a Szellem szárnyain.


  2012. március 18. – központi istentisztelet, Budapest
  Az idők megváltoztak. Nagy sötétség és összezavartság jön a földre. A világ teljes összezavartságban van. Még maga az ördög is összezavarodott. Nagy a sötétség. A népeknek a világosságra kell jönni – ki kell jönniük a világosságra. Az Úr Jézus Krisztus újjászületett Gyülekezetébe jöhetnek csak be. Az emberek soha előtte nem jöttek még így a világosságba. És mi hozzuk ezt a világosságot ki a világba, és ezt a megértését. A világ elveszettségben van, s a világnak nincs arról fogalma, hogy mi az, amivel szembesülniük kell, vagy mi az, amibe most lépnek be. Teljes és abszolút összezavarodottságban vannak, teljes sötétségben vannak. Az akadémikus elme nem képes megérteni.
  Ugyanis nem hisznek Istenben. De lesz, hogy hisznek majd Istenben, mert az Úrhoz kell jönniük, mert Ő a világosság, és Ő a bölcsesség, és Ő az egyedüli jövő, nincs más út, hanem kizárólag az Úr Jézus Krisztus útja. Úgyhogy ma Téged dicsőítünk ebben! Abban a Névben, amely minden név felett való, az a Név, amely felmagasztaltatott, és megdicsőült, az egyedüli Név. Nincs más Név ugyanis. Minden ráknak térdet kell hajtania Jézus Nevére, minden sötétségnek térdet kell hajtania a Jézus Nevére, az összezavarodottságnak térdet kell hajtania Jézus Nevére. Ő a világosság, és mi a világosságot tiszteljük a mai napon. Köszönjük Uram a Szent Szellemet és a megnyilvánulásait, az Isten Szellemének megjelenését közöttünk – mozdul közöttünk.

  Tudod, a Jelenések könyvében az Úr szólt az egyik gyülekezethez, amely azt mondja: „én gazdag vagyok” – de te mégis szegény vagy, elveszett, megtévesztett vagy és gyógyírt kell vásárolnod a szemedre. („Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavalyás, és szegény, és vak, és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen; és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” Jel. 3,17–18.) Szükség van, hogy a szemeid megnyíljanak. Lásd magadat, hogy képmutató vagy, és tanuld meg az Úr útjait, és gyere be Isten útjaira. Megtévesztett vagy. Az utolsó napok ezek, ez az időknek a vége – az utolsó idők, hogy a megtévesztéseidből végre kiszabadulj és felkelj, és megtiszteld az Úr Jézus Krisztust, és Isten dolgaiban végre előlépjél. A jó hír az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma, az lesz a te jutalmad! Semmi kevesebb, mint maga az Úr lesz a te jutalmad. Dicsérjük az Urat!


  2012. március 15. – pásztorkonferencia
  ,
  Budapest

  Azt mondja az Úr, hogy új erőre kelj fel, egy új élettel, új kegyelemben. Egy új járás, egy új kinézet, megújult elme, amelyben tudsz áradni. És ahogy hagyod Isten szeretetét áradni, az üdvösséget áradni; és a gyógyulást, az Ő élete tud szolgálni a népekhez egy új módon, egy hatalmas módon. Növekedni, terjeszkedni tudsz benne, oly mértékekben, amelyről soha nem álmodtál. Olyan mértékekben, amiben cselekedetekkel soha nem tudtál volna elérni, nem tudsz kiérdemelni és nem tudod elérni a magad erejéből. Ez ki nem érdemelhető kegyelem, mind afelett, amit el tudnál képzelni vagy meg tudnál álmodni! De ki kell lépned, le kell aratnod, és magadhoz szólítanod és követelned, a magvetés van, és aztán aratás. Neked kell felkelned; neked kell kimenned a mezőkre, és neked kell aratnod. Ő nem teszi meg helyetted. Nem kényszerít téged sem erre. A saját magad elhatározásából teszed, és amit elvetsz, azt le is aratod. Ha várod a megfelelő időt, megjön az aratás és gyarapodni fogsz, sikeres leszel, ahogy követed a Szellemet! És a kegyelemben és Isten szeretetében működvén az életed minden napján áldott leszel. Nagy jutalmai vannak ennek, előjönnek a jutalom napjai, ahogy az Úrral jársz, az örökkévalóságban! Ámen!


  2012. január 15. –
  központi istentisztelet, Budapest

  Amit a Szellem mond: Amit láttál eddig az álmaidban és a látásaidban nagy dolgokat, ezek most valóságba jönnek. Első mozgása lesz ez és izgalmas lesz: minden megváltozik. Változások. A láncok lehullnak, a szemek megnyílnak, a szívek kitárulnak, és tisztán fogod látni, hogy mit kell tenned, merre kell menned; erre vagy arra, és meg fogod tudni szervezni, meglesznek a piaci feltételek hozzá – ennek itt az ideje.
  Mert nem erővel, nem hatalommal, nem érvelésekkel, hanem az én Szellememmel – mondja az Úr. És gyorsan fog mindez történni, döbbenetes gyorsasággal. Változások jönnek minden hónapban, minden héten néhányatoknak. De mindez egybe jön. Ezrével jönnek a gyülekezetek, tízezres, húszezres gyülekezetek lesznek, nagy gyorsasággal jönnek.

  Mert kell, hogy legyen hozzá egy üzenet, hogy ezer ember azt hallgassa, hogy tízezer ember azt hallgassa, húszezer ember azt hallgassa. Istennek megvan az oka, hogy miért hoz annyit: akik az igazságot keresik, nem a törvényeket, akik az igazságot keresik, az igaz Evangéliumot. Ez gyorsan fog menni, az emberek tudni fogják, és az emberek többet akarnak – és ki fogják azt vonzani a bensődből, ismerni akarják Jézust. És az elkövetkezendő időben az Úr növekedést ad.
  Mert az Úr először minket szeretett, és most mi is szeretjük Őt, mert először szeretett minket. Isten maga a szeretet, és növekszik a szívünk, és növekszik a szeretet benne. A mi szeretetünk növekszik egymás iránt, és a világ megismeri, hogy az Én tanítványaim vagytok, és ez előjön. Ezek a kegyelmek és ezek a növekedések mind előjönnek. A kegyelmek rétegelten egyik kegyelem a másikra; még több megtapasztalás, még több szellemi megtapasztalás jön hozzád, miközben szolgálsz. És az ajándékok ott lesznek és a prófétálás ajándéka ott lesz, és a kenetek ott lesznek, és ez ott lakozik véglegesen, állandósult állapotban, a szolgálatodban, és ezt örvendezve veszed majd az Úrtól. Ámen!

  És most már igazán áldottak lettünk, hallelúját zengünk az Úrnak. Egy valakire gondoltam igazán, amikor mondtam, de mindannyiunknak szól. Mondd, hogy elfogadom, személyesen magamnak elfogadom. Hallelúja!
  Mert a Szellem az igazságot szólja, nincs százával igazság, egy igazság van. Vagy az igazság, vagy a hazugság. És mi az igazságot befogadtuk, aki az Úr Jézus. Áldottak vagytok, szeretetben jártok, nem kritizáljuk a másikat, nem ítélgetjük a másikat, mert az nem a szeretet útja.

  Imádkozunk mindenkiért, hogy megnyíljanak a szemeink az útra, az Úr szeretetére. A megértés feletti szeretetre, amely oly hatalmas, mert Isten maga a szeretet, mert nem hogy Istennél van szeretet, Isten maga a szeretet, és a szeretetet kiöntötte, kiárasztotta a szívünkbe, nem vagyunk a törvény alá rekesztve. Kiárasztatott, kiontatott a szívünkbe ez a szerelem, és ebben járunk. Kiárad, amerre csak járunk, és az emberek észreveszik ezt, hogy Jézus van bennünk – a szeretet, és Ő árad belőlünk. Ő ad, és ad, és a dolgok így növekednek, amíg a világ észre nem veszi végre, és a világ elfogadja. Készen állsz-e erre? Készen állsz-e arra a többre, és készen állsz-e arra a növekedésre? Kezdj el járni a Szellemmel, és áldott leszel életed minden napján. Ámen!


  2011. augusztus 21. –
  központi istentisztelet, Budapest

  Tágas helyre helyez téged az Úr!

  A Zsoltárok 31,8 mondja: „És nem rekesztesz be engem az ellenség kezébe, sőt tágas térre állítod lábaimat.”

  A hazug ajkakat most megkötjük, akik ellenünk jönnének a Jézus Nevében!

  A 20–21-es vers mondja: „Elrejted őket a Te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől…” Viszálykodás, az embereknek a nyelve. „… sátradban őrzöd őket
  a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott legyen az Úr, mert csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!”

  Hallelúja! Sok minden van itt. Ezen érdemes elmélyedni, és meditálni az Igén. És Istennek békességét és védelmét magunkhoz fogadni, s el nem engedni. Dicsérjük az Urat, hallelúja!

  Minden betegséget és minden erőtlenséget megkötünk. Kiárad ez a kenet az internet világába is. A rendellenességeket elátkozzuk a testekben. Megparancsoljuk, hogy ezek menjenek ki a testetekből, és elengedjék azokat; eloldjuk a Szent Szellem megnyilvánulásait Jézus Nevében; kiárasztjuk ezt a Nevet!

  Éld szabadságban az életedet. Jöjjenek hozzád új munkahelyek, jövedelmező munkahelyek, megnyilvánulásai a Szent Szellemnek! Minden tervedet látni fogod beteljesedni. Az ellenségnek minden fala leomlik az életedben, Jézus Nevében. És azok az áldások – amelyek eddig úgy tűntek, hogy már teljesen elvesztek az életedben –, előjönnek, feltámadnak. Felkelnek az áldások a Jézus Nevében, és hatalmat vesznek feletted!

  Egész héten fogod ezeket látni: megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak vissza az emberek a te öledbe, mert minden adakozásodat feléleszti a Szent Szellem. Bőséges aratásaid jönnek! Tágas térre helyez téged. Ez Isten akarata, hogy tágas térre tegyen téged és kiszélesítse a talajt a lábad alatt, Jézus Nevében!

  Ne legyen félelmed, ne habozz, ne hátrálj meg, hanem menj be arra a helyre, amit az Úr mutatott neked! Ne cselekedj félelemből, hanem cselekedj hitből! Még ha el is botlasz, el is esel; kit érdekel?! Lépj ki, menj előre, ne húzódj vissza és ne hátrálj meg! Kövesd a Szellemet, kövesd Istennek békességét. Ne tekints hátra, előre menj, Jézus Nevében! Hatalmas az Ő Neve!

  Nagyon különleges idők ezek! Ez az az idő, amelyet Én rendeltem az idő skáláján. Ezért itt az idő számodra, hogy közelebb jöjj Hozzám. Közelebb jöjj Hozzám – jöjj közelebb az Úrhoz, a Mindenhatóhoz, mert így Ő is közelíteni fog tehozzád! Ha te abba az irányba lépsz, hogy közeledsz az Úrhoz, egyre tisztábban és tisztábban látod majd azokat a dolgokat. Egyre világosabb és világosabb lesz, az utad egyre fényesebb és fényesebb lesz, a dolgok egyre könnyebbé és könnyebbé válnak számodra. Minden egyes kötés, a sötétség minden egyes munkája leesik az életedről, és az Úr szabadságában fogsz tudni mozdulni. Arra a helyre fogsz tudni fellépni, amit Ő készített neked – elrendeljük, Jézus Nevében, hogy ez a hely előjöjjön, nagy gyorsasággal! Vedd el Tőle mindazt, amit neked adott, és használd! Mindezt az Úr dicsőségére tedd, a Jézus Nevében!

  Ugyanez a helyzet a kenettel és a szolgálattal. Ki kell lépned és meg kell tanulnod használni azt, ugyanúgy, mint ahogyan egy autót tanulsz meg vezetni. Ott is az első lépésektől kezdve kell haladnod abban a tudásban, amid van. Növekedni fogsz a megértésben, növekedni fogsz a bölcsességben. Mindegy, hogy az egy munkahelyi dolog, vagy egy üzleti vállalkozás, vagy egy családi helyzet – növekedni fogsz abban a bölcsességben, míg a végén egy kiszélesedett, tágas helyre nem jutsz.

  Mert Én vagyok az, aki a hatalmat adom neked, az erőt adom ahhoz, hogy gazdaggá légy! Fogadd el az Én kegyeltségemet – mondja az Úr. Fogadd el az Én kegyeltségemet, fogadd el az én terveimet, mert abban fogsz növekedni, abban fogsz mozdulni. Amit szólt az Úr, fogadd a szívedbe! Hallelúja! — ezt mondja a Szellem.

   

   

  2011. március 26. – imakonferencia, Budapest
  Hatalmas csodatévő erők munkái jönnek – mondja a Szellem –, a csodatévő erők munkái. Testrészek fognak újrateremtődni, még új fogak is. Hatalmas csodák jönnek a földre a Jézus nevében – s ezek már most megvannak. Olaj, gáz: energiaforrások itt, Magyarországon, amelyek soha még nem voltak korábban és ezek mind előjönnek az óriási csodatévő erők munkái által. Istennek hatalmas és lenyűgöző ereje jön elő az utolsó napokban, csodálatos, mindenható módon. Hallelúja! Csontokban, gerincoszlopban gerincvelő fog életre kelni; a test hiányzó szervei nőnek ki Isten kegyelme által. Mindezek jönnek, mindezek megtörténnek. Isten ajándékaként, Jézus nevében, a csodatévő erők munkái által. Csontok nőnek ki: kezek, karok és lábak nőnek ki; a csonkabonkák és sánták lábai kiegyenesednek, és egyforma hosszúvá válnak; rövidebb lábak megnyúlnak; a sánták járni fognak. Hallelúja! A kiműtött szervek újrateremtődnek és megjelennek a testben. A csodatévő erők a hit ajándékával együtt lépnek működésbe: szíveket teremt újra; új szervek jönnek elő. Szemekben, fülekben, erekben; a testnek minden szervében elfogadjuk ezt a Jézus nevében, a csodatévő erők által. Örök források kerülnek felszínre: olaj és gáz a föld alól – kifogyhatatlan források – és növekszik, és növekszik, és meggazdagítja a földet. Hallelúja.

  Örvendezünk ebben és köszönjük Istennek.

   

   

  2011. március 15. – pásztorkonferencia, Budapest
  Itt az idő a változásokra! Az idők megváltoznak; változás van a levegőben.

  Feledkezz el a múltról, ne gondolkodj a múlt dolgairól: gondolkodj és cselekedj a jelenben és a jövőben. Új utak lesznek, amelyeket az Úr tesz egyenessé: egyenes és tiszta utak. Menj ebben az új életben, menj ezen az új úton.

  Változások lesznek! Ne gondolkodj a múlton, felejtsd el azt! Nyúlj előre azokért a dolgokért, amelyek a célkitűzéseidben vannak. Isten tervei azok, amelyeket az életedre tervezett. Maradj ezen az úton – ne hagyd el ezt az utat! Gyarapodni fogsz: Isten fogja ezt véghezvinni.

  Ő mutatja meg az utat; Ő hoz neked világosságot és megmutatja az utat, amelyen járnod kell. Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet…”!

  Hallelúja! Áldunk! Áldunk!

   

  2010. november 13. – imakonferencia, Budapest

  Az Úrnak Szelleme mozdul azoknak az életében, akik keresik és kutatják Őt. Keressetek és kopogtassatok, és ajtó nyittatik. És találtok, és az ajtó megnyittatik. Fogadjátok el! Az ajtó nyitva, és ha keresztüllépsz rajta, az Úr dolgaiban növekedni fogsz. Ahogy lépésről-lépésre előre lépsz, és a kezedet ráteszed arra, amid van, és használod azt, Isten annak növekedést fog adni. Hallelúja!

  Ez az az idő, a gyógyulás ideje, ez az az idő, amikor csodák történnek. Ez az a hely és idő, ahol elfogadhatod, ahol szolgálhatsz. A növekedés most a miénk – a friss kenet, amelyben mozdulhatunk! A friss útmutatások, az új tervek előjönnek, ahogy az első lépést megteszed. Kijelentést fogsz kapni róla. Hitről hitre lépsz, dicsőségről dicsőségre és kegyelemről kegyelemre. Nyúlj ki és lépj előre!

  Használd mindazt, amid van, használd! A megértés, az ajándékok növekedni fognak. Több, és több, és több lesz! Hallelúja! Áldott legyen az Úr neve!

  Látsz engem az Igében, mert az Ige a tükör. Ahogy a tükörbe nézel, az Igébe nézel; úgy változol el, hogy egyre inkább hozzám hasonlóvá leszel belül és kívül. Belül már olyan vagy, mint én. Ahogy a tükörbe nézel, úgy elváltozol az én képemre – a Jézus képére, a Jézus képére!

  Mi az, amit az Úr végez? Mit végez ebben az időben? Mindazt, amit mindig is tett, keresi és kutatja, ami elveszett! Mert meg van írva: azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kövess engem, és én emberek halászává teszlek téged! Ezt teszi ma is az Úr! Azokat használja, akik követik Őt. Kövess engem, és én teszlek téged emberek halászává. Ámen! Dicsérjük az Urat!

  És ahogy látod majd, hogy egyre magasabbra és magasabbra jutsz, és ahogy elmozdítod a korlátokat, korlátok nélkülivé válsz, mert a korlátok csak az elmédben léteznek. Vedd le ezeket a korlátokat az elmédről. Engem keress, én adok egy látást neked. Elvész az én népem, mert látás nélkül való. Ezért közeledj hozzám, és én is közeledni fogok hozzád.
  Közeledj Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzád! Töltsd Vele azt az időt, keresd azt a látást, keresd azt a célt, és el fogod érni azt a célt. Hallelúja!

   

   

  2010. április 5. – pásztorkonferencia, Budapest

  Oh, ahogy a Te Szellemed mondja: sok-sok változás jön! Ne legyetek rajta megdöbbenve sem elámulva, hanem legyetek felkészülve: egyre inkább el lesztek különítve az Úr számára. Életetekbe változások jönnek – olyan területeken is, amelyeket állandósultnak véltetek. Sok-sok változás lesz az életetekben; legyetek ezekre felkészülve! Áradjatok ezekkel, és ne botránkozzatok meg, ne ütközzetek meg semmiben! És ha elveszítitek a barátaitokat – akik eddig veletek voltak –, csak menjetek tovább! Sok minden történik majd, de ti menjetek tovább! Elküldtem az Igémet… Mások tovább mennek. Még ez a kenet is megváltozik az életetek felett, és nagyobb dolgokban fogtok áradni. Lesznek, akik lemaradnak, mert inkább az életükhöz ragaszkodnak, mint az Úrhoz – ezért elvesztik az életüket. De azokhoz, akik előrenyomulnak, akik a tervekhez ragaszkodnak, amiket én készítettem a számukra; az élet és a világosság és a kijelentés jön hozzájuk és csodálatos élet vár rájuk. Ez az idő eljön. Ne botránkozzatok meg a változásokon, mert sok-sok változás jön! Jézus nevében, ámen.

   

   

  2010. március 14. – központi istentisztelet, Budapest

  Áldott legyen az Úr neve mindörökké!

   

  Egy másik küldetés is jön elő – mindenki számára. Az Úrtól van ez. Az Úr munkáit fogod végezni, mert felkészültél. Kimész és üdvösségre vezeted őket. A kezedet teszed rájuk. A te hited szerint legyen neked! És te erre ki vagy rendelve, hogy ezt elvégezd. Emeld fel a kezedet, és mond:
  „Ez én vagyok! Én a Krisztus Testének a tagja vagyok. Az Úr Jézus Krisztushoz tartozom. Mert meghaltam Vele. És Vele feltámadtam a halálból. És Vele együtt felmagasztaltattam. Én Őbenne vagyok. Én Krisztus Jézusban vagyok. És legyőzött minden ellenséget, az ellenség minden erejét; mind a lábam alatt van – fejedelemségek és hatalmasságok mind. Bennem van a Szent Szellem, Isten felkenetése, és Ő fog vezetni engem, Ő fog irányítani engem, ezért sok gyümölcsöt termek. Felmagasztalom az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézust! Áldott legyen az Úr Jézus neve!” Ámen.

   

  2009. augusztus 20. – pásztorkonferencia, Budapest

  „Hadd hallja meg a menny a hangunkat. A hatalmad helyét elfoglaltuk drága Úr Jézus itt a földön. Az ellenségnek parancsolunk, és nemet és álljt parancsolunk a Jézus nevében! Az Úr ereje jöjjön elő az életünkben, a Jézus nevében! Szabadság az életünkben. A Szellem szabadságában léphessünk. Erősek legyetek az Úrban, az Ő hatalmas erejében! Változások ideje jön az életünkben az Ige által. A Szent Szellem, a Szent végzi el a munkát. Minden dicsőség az Övé legyen! A Nagyobb, aki bennünk lakozik, Ő visz minket győzelemre. Magasztalunk Téged, Uram; hódolattal, hódolattal áldozunk Előtted. A kenet növekszik az életed felett! Impartálások jönnek a Szellem által a Jézus nevében. Sok gyümölcsöt fogtok teremni a Jézus Krisztus szent, hatalmas nevében. Szemeid meglátják az Úr dicsőségét. Az Úr béketűréssel várja a föld drága gyümölcsét…”

  Sok üdvösség jön a földre. Követeljük az elveszetteket Uram, Neked, a Jézus nevében. Követeljük a gyógyulásokat a Te dicsőségedre. Megtörjük az ellenség minden erejét akadályozó erejét az életünkben. Levágjuk a magaslatokról az ellenséget. Az elménket szorgalmasan megújítjuk. Dicsőség legyen Neked, Uram! Hatalmas folyam árad.”

  „Hallelúja, a Szellem mondja: Itt az idő, hogy elmozdítsunk mindent, ami az Igét helyettesíti az életünkben. Itt az idő, hogy az Úr Jézus Krisztust helyezzük újra az életünkben az első helyre. Itt az idő, hogy az Úr Jézus elhívását helyezzük az első helyre; az életünk feletti kenetet helyezzük az első helyre. Itt az idő, hogy elmozdítsuk a bálványokat, minden helyettesítést, amivel Isten Igéjét helyettesítettük, az időt, amit nem az Úrral töltöttünk, az Ige olvasása helyett, amivel töltöttük; minden helyettesítést, amit az Isten szellemi imája helyett tettünk. Itt az idő, hogy ezeket mind elmozdítsuk az életünkből, s visszajöjjünk az Úrhoz. És Neki adjuk az első helyet az életünkben. Itt az idő, hogy kikapcsoljuk a számítógépeket. S itt az idő, hogy a Szent Szellemet bekapcsoljuk. És ahogy közelítesz Istenhez, úgy fog hozzád Ő is közelebb kerülni. Gyere vissza az Úrhoz, gyere közelebb az Úrhoz. Ezt mondja a Szellem ma.

  „Amikor bálványaink vannak, ne is hazudjunk magunknak, mert helyettesítettük az Igazságot, ez az igazság. Mindannyiunknak vannak hústesti dolgai. Mindannyiunknak vannak gyenge oldalaink. De tudjátok, az a Nagyobb, aki bennünk van, az visz minket győzelemre; nem a tanultságunk, nem az akadémiai képességeink, nem az, hogy mennyit tudnánk a Bibliából: hanem az Igének ismerete és annak alkalmazása. Ezek vagyunk, az Igének a cselekvői vagyunk. És amit tudunk, azt cselekesszük is, és akkor növeszti Isten meg a tudást, az ismeretet. De először, amennyit már tudunk, azt cselekednünk is kell. És akkor ad hozzánk az Úr növekedést, bölcsességet, megismerést. És az Úrnak a hangját tisztán fogjuk meghallani. Az Úr Jézus Krisztusnak a követői vagyunk. ‘Kövess engem, és én azt teszem veled, hogy emberek halászaivá leszel. Engem kövess!’ – ezt mondja az Úr. Ámen.”

   

   

  2009. május 10. – Budapest, Konferenciaközpont

  A prófécia szelleme itt van. És az Ige működik. Vállalkozások jönnek elő. Gyarapodások jönnek az életetekbe. Ez most jelen van, ragadd meg a Jézus nevében, fogadd el. A zűrzavarnak és a zavartságnak vége az életedben, a problémáknak vége – ezek megoldódtak. A bölcsesség jön, a vezetés jön hozzád, és te szabad vagy a mai naptól. Ebben fogsz járni. nem lesznek szükségeid, minden szükséged betöltetik. És szabad vagy minden zavartól, minden zűrzavartól az életedben. Békesség jön az életedre, és a családodra. Békességben leszel a munkahelyeden. Békesség lesz a családodon. Békesség az ország dolgain. Áldott legyen az Úr neve.
  Annyira áldott lesz az életünk, hogy még az ellenségeinkkel is békét szerez nekünk az Úr.

   

  2008. december 27. – pásztorkonferencia, Budapest

  „A világosság fog jönni, és a világosság áttör a sötétségen, a Jézus nevében! Az Urat fogod szolgálni, a Jézus nevében teljes, teljes erőbedobással, teljes odaadással, a Jézus nevében! Ami eddig akadály volt, az eltűnik az utadból, a Jézus nevében! A bűneidből megtisztultál, megbocsáttatott neked, a Jézus nevében. Előre nézz, egyenesen előre menj, a Jézus nevében. Új ajtók nyílnak neked, új ajtók nyílnak. Az ajtók nem zárultak be előtted, az ajtók még mindig nyitva állnak a számodra, a Jézus nevében!”

  Bezár »


 • Bibliaolvasási terv

  2015. november 28. - Dániel 3–4. és Zsoltárok 119,1–24. versei

  

Vissza a lap tetejére - back to top


  

KSZE Rádió Budapest

Vasárnapi istentisztelet
9.30-kor kezdődik

Cím: Budapest XX. ker.
Török Flóris utca 76.
◊ ◊ ◊
Töltse le vasárnapi istentiszteletünket
hang vagy videoformátumban

◊ 2015.11.22.◊

Az Úr a szívekre beszél

Csak tanítás: hang és videó

Teljes istentisztelet: videó

Ftp Szerverünk

Dicséretek

AZ ÜDVÖSSÉG IMÁJA

Életünk legfontosabb megval-
lása a Róma 10,9. alapján.

Tanítások
Invatatura
Na stiahnutie
Media
Predicazioni
Media
ÖRÖMHÍRADÓ
2015. júniusi (kivonat)
Online könyvek Online könyvek
Archívum
(kiadványok és média)

Feliratkozás hírlevélre »

Eseménynaptár
Powered by myCMS from Sitedesign.hu